Cenník

1 dieťa
Child icon
144€
2 deti
Child iconChild icon
124 €
3 deti
Child iconChild iconChild icon
104 €

Cena je za jeden kurz. Zvýhodnenie platí len v prípade, ak sú deti súrodenci. Jeden kurz pozostáva z 8 lekcií. 1 lekcia 1x do týždňa. Cenník je platný od 1.1.2022

Potrebné informácie

1

Neúčasť na hodine

Neúčasť na lekcii je možné oznámiť cez rezervačný systém alebo zaslaním SMS do 7.30 toho dňa, v ktorý sa lekcia koná. Presné inštrukcie na odhlásenie cez SMS Vám oznámime na 1. lekcii.

2

Náhrada hodiny

Čerpať náhradnú hodinu si môžete len v prípade, že bola riadne ospravedlnená. Ak sa uvoľní strážená hodina, bude Vám to oznámené formou SMS správy.

3

Dvojčatá

Ak chcete prísť s dvojčatami a nemáte druhú sprievodnú osobu k dispozícii, radi Vám s druhým dieťatkom pomôžeme my. Je to však nutné oznámiť minimálne 1 deň skôr.

Ostatné ceny

Plaváreň Štiavničky
5 lekcií
50€/mes
Darčeková poukážka
Je možné ju zakúpiť v ľubovoľnej hodnote. Zvyšnú čiastku do ceny kurzu je možné uhradiť v hotovosti.

Storno poplatky

  • v prípade zrušenia kurzu zo strany klubu, bude účastníkovi vrátených 100% poplatku
  • v prípade zrušenia účasti dieťaťa na kurze viac ako 7 dní pred začatím kurzu, bude mu vrátených 100% poplatku
  • v prípade zrušenia účasti dieťaťa na kurze menej ako 7 dní pred začatím kurzu, mu bude vrátených 50% poplatku.
  • v prípade zrušenia účasti dieťaťa na kurze po začatí kurzu, poplatok mu nebude vrátený.

Platobné podmienky

  • poplatok za kurz musí byť uhradený bankovým prevodom alebo v hotovosti najneskôr 10 dní pred začatím kurzu.
  • číslo účtu: SK39 7500 0000 0040 2965 3660